skip to Main Content

Verleg de focus: van verzuim naar inzetbare medewerkers

 

Ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid: voor elk bedrijf is het van cruciaal belang om hier aandacht aan te besteden en tegelijkertijd wordt er binnen elk bedrijf mee geworsteld. Leidinggevenden gaan het gesprek met medewerkers uit de weg en nemen geen verantwoordelijkheid; medewerkers lijken niet te willen bewegen. Er zit geen voortgang in verzuimdossiers en preventief beleid komt al helemaal niet van de grond. Dit moet anders. En het fijne is: het kan ook anders. Moeiteloos, duurzaam en met de verantwoordelijkheden op de juiste plek.

Goed geregeld: gezonde en productieve medewerkers

Te vaak ligt in organisaties de focus op negatieve aspecten: verzuim, disfunctioneren en ontevredenheid. En alles wat je aandacht geeft groeit. Wat als we dat nu eens omdraaien en energie steken in de medewerkers die ‘gewoon’ hun werk doen en die je eigenlijk nooit hoort?

Ben je benieuwd naar mijn visie op duurzame inzetbaarheid?

Wat levert het jouw organisatie op?

Meer productiviteit, gezonde medewerkers en aanzienlijk minder ziekteverzuim. Ik geef je de tools in handen voor alle zaken rondom ziekte, preventie en duurzame inzetbaarheid.

Hiermee kun je zelf oplossingen vinden en uitvoeren die goed aansluiten bij de behoefte van je organisatie. En waarmee je creatief kunt inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de toekomst.

Een snel rekensommetje

Stel: een organisatie heeft 50 medewerkers en verlaagt het verzuim van 8% naar 4%; dat bespaart op jaarbasis zo’n 113.000 euro. Een verlaging van 8% naar 2,5% bespaart gemiddeld zelfs ruim 155.000 euro.

Duurzame inzetbaarheid op maat

Wat doen jullie al, wat werkt en wat kan beter? Gerichte acties en verbeteringen op wat jouw organisatie nodig heeft.

Grip op verzuim

Inzicht en passende tools om het verzuim terug te brengen. Idealiter zelfs naar 2,5%.

Een cultuur van eigenaarschap

Openheid en betrokkenheid waardoor de productiviteit van medewerkers aanzienlijk toeneemt.

Gedragen door medewerkers

Medewerkers en management gaan samen aan de slag met oplossingen binnen de kaders van de organisatie.

Mijn aanpak is succesvol.
Is jouw bedrijf er klaar voor?

Mijn aanpak is gebaseerd op de wetenschap én de praktijk. Samen gaan we aan de slag om de medewerkers in jouw organisatie effectiever, productiever en gezonder te maken. 

Kortom: ben je er klaar voor om  jouw focus van verzuim naar inzetbaarheid te verleggen? 

Back To Top