skip to Main Content

7 tips voor een organisatiebrede aanpak van ziekteverzuim

Ken je dat? Je bent HR-adviseur en jouw opdracht is aan de slag gaan met ziekteverzuim binnen je bedrijf. Je hebt hard gewerkt aan een mooi verzuimprotocol. De leidinggevenden binnen je organisatie hebben een (dure) verzuimtraining gevolgd en zijn klaargestoomd om aan de slag te gaan met ziekteverzuim. Maar, er lijkt niets te veranderen. Hierbij deel ik 7 tips om wél tot een duurzame verandering te komen.

Het verzuimcijfer binnen je organisatie blijft maar stijgen, gesprekken worden nog steeds niet gevoerd en medewerkers zijn niet in beweging gekomen. Terwijl dat toch echt de belofte was van de training die leidinggevenden gevolgd hebben! De reden? Alleen een verzuimtraining voor leidinggevenden en een protocol zijn simpelweg niet genoeg. Wil je een duurzame daling van verzuim, kijk dan naar het complete plaatje. Wat is onze visie als organisatie op ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid? Hoe vaak vragen we écht aan mensen hoe het met ze gaat en hoe vrij voelen mensen zich dan om dat te vertellen? Is er draagvlak onder leidinggevenden om een echt goed gesprek te voeren en wat hebben ze daarvoor nodig? En welke interventies zet je in als een medewerker extra ondersteuning nodig heeft? Hierbij deel ik 7 tips om zelf aan de slag te gaan met een organisatiebrede aanpak van ziekteverzuim.

  • Creëer draagvlak binnen je organisatie, op alle niveaus. Aan de slag met ziekteverzuim kun je namelijk niet alleen, hier heb je iedereen voor nodig.
  • Zorg voor een visie. Hoe spreken we over verzuim en inzetbaarheid? Wat vinden we acceptabel en wat niet?
  • Een derde is het hebben van een duidelijk en goed verzuim of inzetbaarheidsbeleid en protocol, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.
  • Zorg ten allen tijde voor heldere communicatie. Als je nieuwe medewerkers in dienst krijgt, leg dan uit wat de visie op verzuim is en zorg dat een medewerker weet wat hij of zij moet doen als er onverhoopt sprake is van ziekte. Zorg er ook voor dat medewerkers die al langer bij je werken goed op de hoogte zijn en informeer ze over wijzigingen.
  • Wij casemanagers aan en zorg dat zij weten wat er moet gebeuren wanneer er sprake is van ziekte. Vaak zijn de leidinggevenden casemanagers. Een logische keuze, gezien hun relatie met de medewerker. Realiseer je wel dat leiding geven en iemand begeleiden bij ziekteverzuim, twee hele verschillende dingen zijn. Zorg dat de casemanager, of dat nu de leidinggevende is of niet, goed getraind is, weet wat hij of zij moet doen en ook weet waar hij of zij terecht kan op het moment dat er een probleem ontstaat.
  • Zorg voor een goede dossieropbouw van lopende verzuimsituaties. Niets is zo vervelend als met terugwerkende kracht documenten in orde moeten maken en daarnaast leidt het besteden van onvoldoende aandacht aan de medewerker en het dossier, tot onnodige vertraging in de re-integratie.
  • Kies goede dienstverleners en doe dit zorgvuldig: kies een arbodienst en/of bedrijfsarts die past bij jouw visie. Neem eventueel een externe casemanager aan. Zorg voor een goede partij voor je spoor 2 trajecten en denk ook aan zaken als coaches en een bedrijfsfysiotherapeut. Je hoeft niet met iedereen zelf contracten af te sluiten, maar zorg er in ieder geval voor dat je weet waar je iets kan halen als het nodig is.
Back To Top