skip to Main Content

Duurzame inzetbaarheid: van curatie en preventie naar amplitie

Wie met verzuimbeleid te maken krijgt, kent ze vast wel: de termen curatie en preventie. Curatie gaat over het herstel van zieke medewerkers en preventie richt zich op het voorkomen van risico’s. Maar voor echt duurzame inzetbaarheid is amplitie het toverwoord.

Curatie is gericht op het herstellen van problemen en risico’s. Ziekteverzuim is zo’n risico. Niet alleen ben je als werkgever de eerste 2 jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en re-integratie van een medewerker, bij instroom in de WGA kun je wel tot 12 jaar verantwoordelijk blijven voor die ene zieke medewerker. Daarom willen zoveel bedrijven zich ook richten op preventie.

Preventie richt zich op het voorkomen van de risico’s en problemen die ervoor zorgen dat je je op curatie moet gaan richten. In deze categorie vallen de mensen die mogelijk in de toekomst zullen gaan uitvallen, hen noemen we risicoverzuimers. Je kunt de risicoverzuimers in kaart brengen door een aantal jaren terug te kijken in de verzuimhistorie. Wie van de medewerkers is de afgelopen jaren frequent (3 keer of vaker), voor langere duur (30 dagen aaneengesloten) of meerdere keren nét wat langer dan een paar dagen (totaal 42 dagen of meer) ziek geweest? Dát zijn de risicogevallen voor de toekomst. Ga met hen het gesprek aan op een open en oplossingsgerichte manier. Wat hebben ze nodig om weer tot bloei te komen binnen de organisatie? Welke doelen willen ze zichzelf stellen en wat is een eerste kleine stap die ze kunnen nemen om daar te komen?

En dan komen we aan bij amplitie, afgeleid van het Latijnse woord amplio wat versterken, vergroten betekent. Oftewel: duurzame inzetbaarheid. In deze categorie vallen alle medewerkers die niet verzuimen en ook niet in de categorie risicoverzuim zitten. Verreweg de grootste groep dus, die over het algemeen de minste aandacht krijgen. En hier zit de crux: door aandacht te geven aan deze mensen, te investeren in hun talenten en welbevinden en regelmatig het gesprek met hen aan te gaan, kun je in veel gevallen voorkomen dat ze in de groepen ‘Preventie’ of ‘Curatie’ terecht komen. Vraag medewerkers waar zij zelf behoefte aan hebben om op korte en lange termijn gezond aan het werk te kunnen blijven en zorg voor een beleid op duurzame inzetbaarheid. Leer ook van je zogenaamde ‘nulverzuimers’, de mensen die nooit ziek zijn. Wat doen zij om ervoor te zorgen dat ze niet uitvallen?

Moet je dan helemaal geen aandacht meer besteden aan curatie of preventie? Zeker wel. Door het stuk curatie goed in te regelen (een goede arbodienstverlener, een actueel en passend verzuimprotocol en een goede providerboog) en jaarlijks te inventariseren wie nog in de categorie risicoverzuimer vallen, wordt dat een gestroomlijnd proces waardoor er steeds minder mensen in die twee groepen vallen. En kun je de aandacht verder volop richten op duurzame inzetbaarheid.

Back To Top